Korenine podjetja segajo v leto 2005, ko se je na temeljih dolgoletnih delovnih izkušenj Emil Motaln podal v samostojno podjetništvo. Ustanovil je podjetje EMMO – Montaža in najem fasadnih odrov, Emil Motaln s.p., katerega začetki niso bili lahki. Z marljivim in pridnim delom ter dobrim mentorstvom je izučil trenutno profesionalno ekipo, katere je deležen tudi sin Alen Motaln.

Zaradi vse večjega obsega dela in dodatnih potreb naročnikov po storitvah, sta Emil in Alen leta 2018 ustanovila novo podjetje EMMO STORITVE, montaža, najemi in trgovina d.o.o..

VIZIJA: 

Vizija podjetja EMMO je strmeti nad postavljanjem tipskih fasadnih odrov in vseh odrov, ki so potrebni za varno izvajanje vseh del na začasnih in premičnih gradbiščih/deloviščih. Strmeti predvsem, da oder postavimo hitro, zanesljivo, uporabno, kvalitetno in pa predvsem varno. S tem, da je vedno več naših naročnikov zadovoljnih, smo zadovoljni tudi mi.

KOLEKTIV:
Zaposlujemo izobražene, izkušene in specializirane monterje, kateri pa sami strmijo za dejstvom, da sta varnost in zadovoljstvo naročnika na prvem mestu. Monterji so zraven ustreznega usposabljanja iz varstva pri delu tudi ustrezno specializirani za samo montažo in demontažo fasadnih in vseh drugih odrov. Pri sami montaži uporabljajo visokokvalitetna osebna zaščitna sredstva in specialno opremo, ki se uporablja za varno delo na višini.

VARNOST:
Vsa dela, katera se izvajajo, strogo izvajamo z aktualno zakonodajo varnosti in zdravja pri delu. Tako se pred samo montažo na objektu določi odgovorna oseba, katera koordinira in daje navodila podrejenim. Gradbišče/delovišče se pred izvajanjem vseh del mora ustrezno zaščititi z gradbiščno mrežo ali pa odsevnimi trakovi in temu primernimi opozorilnimi tablami, da preprečimo dostop za nepooblaščene osebe na samo mesto, kjer preži nevarnost. Fasadni odri in ostale konstrukcije, se montirajo in demontirajo po ustreznih navodilih proizvajalca odra. Odgovorna oseba ves čas nadzoruje potek montaže ali demontaže odra. V primeru kakršnekoli poškodbe ali okvare materiala odra se le ta nemudoma odpravi, če pa odstranitev takšne napake ni mogoča, se material zamenja z nepoškodovanim in brezhibnim. S tem je oder brezhiben za samo izvajanje del in so vsi, ki izvajajo dela na odru varni. Vsa oprema, ki se uporablja za samo montažo ali demontažo odrov (električni in baterijski vrtalniki, dvigala in ostali električni pripomočki), se redno preverjajo v skladu s tehnično predpisano zakonodajo. Tako strmimo za tem, da je varnost na prvem mestu.

Kvaliteta ponujene storitve in ugodne – konkurenčne cene so temelj uspeha in medsebojnega sodelovanja.

EMMO STORITVE D.O.O.

EMMO STORITVE, montaža, najemi in trgovina d.o.o.

Ješenca 80, 2327 Rače, Slovenija
Direktor: ALEN MOTALN
Prokurist: EMIL MOTALN

Davčna številka: SI51322366
Matična številka: 8134472000
Šifra dejavnosti: F43.990 – Druga specializirana gradbena dela (glavna dejavnost)

TRR: SI56 0451 5000 3441 874
(odprt pri Nova KBM)

Skladišče in pisarne

Ješenca 80, 2327 Rače, Slovenija

Telefon:
Emil Motaln – 040 978 790
Alen Motaln – 040 814 475

Spletna pošta:
info@emmo.si

Spletna stran:
www.emmo.si

EMMO STORITVE D.O.O.

Ješenca 80, 2327 Rače, Slovenija

Stopite v kontakt z nami!