Fasadni, gradbeni ali delovni odri so pomožne konstrukcije na delovišču, za opravljanje del na višini. Ti odri so po veljavni zakonodaji obvezni za vsako delo nad 2 metra višine. Ponujamo visoko zmogljive, certificirane in tipske fasadne, gradbene ali delovne odre, kateri izpolnjujejo zahteve standarda SIST HD 1000 ali SIST EN 12811. Ti odri so proizvajalca EKRO Baugeräte Avstrija in ALTRAD BAUMANN Nemčija. Oba proizvajalca nudita med osnovnimi tipskimi elementi (okvir, ograja, diagonala, pohodna plošča,..) še preostale elemente odra (konzole, zožene okvirje, tipske zaščitne mreže za krovce, notranje prehode,..), kateri so pomembni pri današnji postavitvi odrov. Vsi ti elementi oz. odri imajo ustrezen certifikat, da imajo zadostno nosilnost in prenesejo obremenitve ljudi, orodja ter gradbenega materiala. Ponujamo tudi različne dolžine in širine polij odrov, katere so glede na vrsto del in razgibanost objekta potrebne za samo izvedbo del in izvedbo postavitve odra.

Razred

Vrsta predvidenih del

Dovoljena obremenitev  (kg/m2)

Širina poda (m)

1

Izvajanje pregledov in delo z lahkim orodjem, ki ni predviden za obremenitev z materialom

100

0,60

2

Namenjen nadzornemu delu in delu kot je barvanje, čiščenje, zidanje, štukaterska dela, obremenitev odra le z najnujnejšim lažjim materialom

150

0,60

3

Namenjen nadzornemu delu in delu kot je barvanje, čiščenje, zidanje, štukaterska dela, obremenitev odra le z lažjim materialom

200

0,60

4

Namenjen delu kot je zidanje, montaža betonskih elementov, štukaterska dela

300

0,60 ali 0,90

5

Namenjen delu kot je zidanje, montaža betonskih elementov, štukaterska dela

450

0,90

6

Namenjen je za težja zidarska dela, podpiranje AB plošč in skladiščenju materiala

600

0,90

Kategorije: Storitve