Tako imenovani »Allround – VarioTech« večsmerni oder ali »Variant« je sinonim za modularni, prostorninski in industrijski oder. Edinstvena tehnika spajanja z rozetami in klini je zamenjala spajanje s spojkami in s tem občutno zmanjšala čas postavitve. Allround oder se lahko uporablja kot fasadni, prostorski ali zaščitni oder, kot podporna konstrukcija ali viseči oder. Skrbno konstruirane komponente in način spajanja omogočajo neverjetno fleksibilnost. Poleg tega pa je Allround popolnoma kompatibilen s fasadnim okvirnim sistemom in tako lahko s kombinacijo obeh poodramo vsak objekt, površino ali prostor. Modularni, prostorski in industrijski odri se v večji meri uporabljajo za saniranje in restavriranje cerkva ter gradov, podpiranje in izvajanje AB plošče, raznih del v industriji kot so montaža cevovodov ter druga rekonstrukcijska in obnovitvena dela, za katera so tovrstni odri enostavna in edinstvena rešitev.


Oder Allround omogoča postavitev prireditvenih odrov, tribun, razstavnih konstrukcij, snemalnih stolpov, konstrukcij za osvetlitev in ozvočenje in raznih šotorov, tako delovnih, prireditvenih kot skladiščnih. Modularni, prostorski in industrijski odri proizvajalca ALTRAD BAUMANN Nemčija se lahko izvedejo v vseh obremenitvenih razredih, od 1 do 6 (0,75 kg/m2 do 600 kg/m2) in izpolnjujejo zahteve standarda Z-8.22-900.

Kategorije: Storitve